bevat-video
Steenwijk

Jarenlang zweefde het als een groot mysterie boven de familie Koman. Wat is er toch precies gebeurd met de Steenwijker Maarten Koman? In 1944 werd hij weggevoerd naar kamp Sandbostel in Noord Duitsland, nadat hij was opgepakt bij een razzia. Een ha ...

bevat-video
Tubbergen

Typisch Overijssel is een historisch programma uit 2010 waarin de geschiedenis van Overijssel wordt belicht aan de hand van specifieke plaatsen en gebeurtenissen. Nederland telt vijfenzestig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog steeds ze ...

bevat-video
Overijssel

Heel wat Nederlandse meisjes vielen op de stoere kerels die ons hadden bevrijd. Dat bleef niet zonder gevolgen: Nederland telt naar schatting zo’n 8000 kinderen van geallieerde militairen. TV Oost sprak in 2010 met drie Overijsselse bevrijdingskin ...

bevat-video
Deventer

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Overijssel heel wat bommen en granaten gevallen. Naar schatting tien procent daarvan is niet ontploft, met als gevolg dat er nog steeds explosieven worden aangetroffen in de bodem. Op het hoofdkwartier van het ...

bevat-video
Zenderen

Elk jaar wordt in Zenderen herdacht dat in 1944  Huize Lidwina werd overvallen door de Duitsers. Huize Lidwina was een villa op een landgoed bij Zenderen. Vanaf de zomer 1944 was de villa het hoofdkwartier van de Landelijk Knokploegen (KP) in Oost- ...

bevat-video
Deventer

Enkele jaren na de oorlog brengt Prins Bernhard een bezoek aan Deventer. De prins, die symbool staat voor het verzet en de Nederlandse strijdkrachten, wordt met alle egards ontvangen op De Brink in het centrum van Deventer. Daar deelt hij een groot a ...

bevat-video
Almelo

Een film uit 1946 over de drukbezochte tentoonstelling 'Herrijzend Twenthe', die in het eerste jaar na de oorlog werd georganiseerd in Almelo. De filmbeelden tonen onder meer de openingshandeling door Prins Bernhard, geflankeerd door de Commissaris ...

bevat-video
Overijssel

In zijn boek ‘Tante Roosje’ beschrijft Paul Glaser hoe hij tijdens een bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz tot zijn verbazing een koffer ziet met daarop de naam Glaser. Het blijkt te gaan om een koffer van zijn tante Roosje. Plotseling bl ...

bevat-video
Steenwijk

'Nederland was in de tweede wereldoorlog kil en onverschillig ten opzichte van de joden'. Aldus sprak premier Balkenende onlangs bij de opening van het holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem. Illustratief voor die kilheid en onverschilligheid is het ...

Cookie instellingen