Deze keer opnamen die in de jaren veertig werden gemaakt tijdens de bouw van de IJsselbrug in Deventer.

De werkzaamheden, die in de oorlogsjaren te lijden hadden onder bombardementen, werden vastgelegd door de in Deventer bekende filmer/fotograaf A. Hakeboom.