Ommen wordt bevrijd. Dat gaat uiteindelijk gemakkelijker dan verwacht. De afgelopen dagen is nog hevig gevochten ten zuiden van de Vecht. Het nabijgelegen Den Ham is al op 6 april bevrijd, maar in de tussengelegen bossen hield de vijand nog stand.

In Ommen zelf zouden zich volgens inlichtingen nog vijfhonderd Duitsers ophouden. Met zwaar materiaal zetten de Canadezen de aanval in. Over de restanten van de Vechtbrug bereiken ze Ommen, maar ze stuiten er op weinig weerstand. "Onze opmars, hoewel snel, was minder snel dan de vijandelijke aftocht" aldus het dagrapport. De vele ‘onwelkome’ waterwegen vertraagden de bevrijding aanzienlijk.

Een stuk zuidelijker valt Raalte in Canadese handen. Een verkenningseenheid van tanks met infanteristen treft een door de vijand verlaten dorp aan. Uiteraard hebben ze de bruggen over het Overijssels Kanaal laten springen. Diverse Canadese eenheden slaan er hun bivak op. Enkele cafés worden gevorderd en er komt een bierhal in de open lucht. Met 27 geslachte Duitse koeien en volop Belgisch bier maken de bevrijders er een gezellig feestje van.

Verkenning Wijhe

Intussen stuit een patrouille onder leiding van luitenant Anderson in de richting van Wijhe ’s avonds op een groep van vijftig Duitse parachutisten. Hun pantserwagen wordt door Duits vuur getroffen. Als de bemanning eruit springt en er twee gewonden blijken te zijn, gaat de luitenant midden op straat staan om met zijn pistoolmitrailleur zijn manschappen een veilig heenkomen in de bermsloot te bieden. Anderson wordt dodelijk getroffen. Een sectie carriers snelt te hulp en brengt de overige soldaten in veiligheid.

Bekijk hier het bevrijdingsjournaal (11 april 1945) met Joël Stoppels: